Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

LEHLIU GARĂ

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 27/06/2022
Exemplu: 27/06/2022
Document Număr Dată Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
Minuta 103 29/03/2022 Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Lehliu Gara din data de 29.03.2022 afişează
Minuta 102 07/03/2022 Minuta sedintei Consiliului Local al orasului Lehliu Gara din data de 07.03.2022 afişează
Hotarare Consiliu Local 95 17/01/2022 Hotarare privind incetarea de drept a calitatii de consilier local, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, al domnului Tulica Stelian afişează
Minuta 101 11/02/2022 Minuta a sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Lehliu Gara din data de 11/02/2022 afişează
Proiect de hotarare Consiliul Local 94 09/02/2022 Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului local, Bugetul activitatilor autofinantate din venituri proprii si subventii, a Listei de investitii pentru anul 2022 si a estimarilor pe anii 2023-2025 al Orasului Lehliu-Gara afişează
Proiect de hotarare Consiliul Local 93 09/02/2022 Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al orasului Lehliu-Gara afişează
Hotarare de Consiliu Local 92 28/12/2021 Hotarare privind nivelurile pentru valorile impozitabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul 2022 afişează
MINUTA 100 17/01/2022 Hotarare privind transformarea unei functii temporar vacante din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Lehliu-Gara afişează
Hotarare Consiliu Local 96 17/01/2022 Hotarare provind aprobare PUZ -construire hale de productie panouri termoizolante- oras Lehliu-Gara, Judetul Calarasi afişează
Hotarare Consiliu Local 98 17/01/2022 Hotarare proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari interes local ce se vor efectua in anul 2022 afişează
Hotarare Consiliu Local 97 17/01/2022 Hotarare privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al orasului Lehliu-Gara, Judetul Calarasi afişează
Hotarare Consiliul Local 99 17/01/2022 Hotarare privind transformarea unei functii temporar vacante din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Lehliu-Garai afişează
Hotarare Consiliul Local 91 21/07/2021 H.C.L. nr. 49 din 21.07.2021 -pt. aprobarea închirierii supraf. de teren aparținând islazului oraș Lehliu-Gară, disponibile în anul 2021, a rapoartelor de evaluare și a caietelor de sarcini pentru anul curent. afişează
Hotarare consiliul local 90 31/03/2021 HCL 16 DIN 31.03.2021 aprobarea planului anual de perfecționare a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Lehliu-Gară, pentru anul 2021 afişează
Hotarare de consiliu local 89 23/04/2021 Hotarare privind aprobarea Bugetului local, Bugetul activitatilor autofinantate din venituri proprii si subventii, a Listei de investitii pentru anul 2021 afişează
Hotarare de consiliu local 88 10/06/2021 Hotarare privind aprobarea inchirierii suprafetelor de teren apartinand orasului Lehliu Gara, disponibile in anul 2021. afişează
Minuta nr 75 87 23/04/2021 Sedinta a Consiliului Local al oarasului Lehliu Gara intrunita in data de 23.04.2021. Printe punctele importante din ordinea de zi sau luat hotarari privin Bugetul local, excedentul bugetar, rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli afişează
Proiect de hotarare de consiliu local 86 20/04/2021 PROIECT DE HOTARARARE privind aprobarea Bugetului local, Bugetul activitatilor autofinantate din venituri proprii si subventii, a Listei de investitii pentru anul 2021 si a estimarilor pe anii 2022-2024 al Orasului Lehliu-Gara afişează
Minuta nr 61 85 31/03/2021 Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Lehliu Gara intrunita la data de 31/03/2021 afişează
Ordine de zi sedinta de consiliu local 84 30/03/2021 Ordinea de zipentru sedinta ordinara din data de 31.03.2021, ora 9 afişează

Pagini